S-a întîmplat pe 25 noiembrie

1715: Începutul domniilor fanariote în Țara Românească prin instaurarea la domnie a lui Nicolae Mavrocordat. Domniile fanariote însemnau o prelungire a controlului exercitat de Poartă asupra Țărilor Române, dar cu autonomie internă sporită. 1783: Armatele britanice au evacuat New York-ul, ultima lor poziție militară din timpul revoluției americane.   1932: „Pact de neagresiune electorală” între […]